Kennarar og meðferðaraðilar

 • Sálfræðingur með endurhæfingu eftir áföll, heilsubrest og fíknivanda að sérsviði
 • Útskrifaðist úr Cand.Psych námi frá Háskóla Íslands árið 2011
 • Lauk sérnámi í hugrænni atferlismeðferð árið 2017
 • Hefur lokið grunnþjálfun í EMDR, klínískri dáleiðslu og heildrænni skaðaminnkandi sálmeðferð (e. integrative harm reduction psychotherapy).
 • Útskrifaðist sem jógakennari árið 2021
 • Hefur starfað í endurhæfingu frá upphafi, fyrstu árin á Reykjalundi og hjá Krafti – stuðningsfélags ungs fólks með krabbamein og aðstandenda þeirra, síðar í endurhæfingu vímuefnaraskana og að lokum hjá Hæfi endurhæfingarstöð
 • Formaður Snarrótarinnar – samtaka um skaðaminnkun og mannréttindi 2018-2021
 • Aðhyllist heildræna nálgun á manneskjuna, með samkennd að leiðarljósi

Lilja býður upp á:

 • Einstaklingsmeðferð og -fræðslu til fullorðinna einstaklinga með áfallasögu, langvinnan heilsubrest og/eða sögu um fíknivanda.
 • Ýmis konar námskeið og fræðslu til einstaklinga, hópa og fyrirtækja

Einstaklingstími (50 mín) hjá Lilju kostar 22.000,-

 • Svala hefur starfað með fólki sem glímir við fjölþættan vanda þ. á m. vímuefnavanda, heimilisleysi og geðrænar áskoranir í 15 ár.

   

 • Hún hefur starfað fyrir Velferðarsvið Reykjavíkurborgar og Rauða krossinn, þar hefur hún stýrt skaðaminnkandi úrræðum á borð við Frú Ragnheiðar verkefnið á höfuðborgarsvæðinu, Konukot neyðarathvarf fyrir heimilislausar konur og tímabundið neyðarskýli í Covid.

   

 • Svala er menntuð í fjölskyldumeðferð og félagsfræði með áherslu á kynjafræði og jafnrétti.

   

 • Hún hefur vottun í
  samþættri skaðaminnkandi sálmeðferð (Integrative harm reduction
  psychotherapy
  ) frá
  Optimal Living Psychological Services.

   

 • Er skyndihjálparleiðbeinandi frá Rauða krossinum, með áherslu á ofskammtanir á vímuefnum.

   

 • Hefur lokið námskeiði í Couples and Addiction Recovery frá The Gottman Institute.

   

 • Hefur lokið grunn- og framhaldsþjálfun í áhugahvetjandi samtali og námskeiði í Bjargráðakerfinu Björg (Skills system).

   

 • Stundar nú diplómunám í faghandleiðslu við Háskóla Íslands og eru áætluð námslok í desember 2022.
 • Svala heldur námskeið í skaðaminnkandi hugmyndafræði og vímuefnanotkun m.a. fyrir Endurmennt HÍ, Velferðarsviði Reykjavíkurborgar og önnur sveitarfélög.
 • Hún kemur að kennslu í Háskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri.
 • Hún situr í fagráði fyrir verkefnið Aðstoð eftir afplánun hjá Rauða krossinum og er ein af stofnaðilum Matthildar, samtaka um skaðaminnkun.
 • Svala notast við heildræna skaðaminnkandi meðferð, áhugahvetjandi samtal og fjölskyldumeðferð í starfi.
 • Svala starfar eftir siðareglum Heilshugar og Fjölskyldufræðingafélags Íslands.

Svala býður upp á:

 • Einstaklingsmeðferð fyrir fólk á öllum stigum vímuefnarófsins.
 • Skaðaminnkandi ráðgjöf fyrir einstaklinga og pör.
 • Fjölskyldumeðferð fyrir aðstandendur fólks sem glímir við vímuefnavanda og/eða fjölþættan vanda.
 • Handleiðslu fyrir starfsfólk í velferðarþjónustu.
 • Viðtöl á vettvangi sé þess óskað.
 • Ráðgjöf og verktakavinnu fyrir stofnanir og úrræði v. innleiðingu á skaðaminnkandi nálgun og inngripum.
 • Fræðslu og námskeið um
  skaðaminnkandi hugmyndafræði, vímuefnavanda og tengd málefni.

Einstaklingstími (50 mín) hjá Svölu kostar 15.000,-

 • Geðhjúkrunarfræðingur með áherslu á geðvanda að sérsviði
 • Hefur lokið grunnþjálfun í áhugahvetjandi samtali, heildrænni skaðaminnkandi sálmeðferð (e. integrative harm reduction psychotherapy).
 • Hefur lokið námskeiði Bjargráðakerfinu BJÖRG (Skills system) sem er aðferð til að ná tökum á tilfinningastjórn. Aðferðin byggir á díalektískri atferlismeðferð (Dialectical Behavior Therapy) og er þróuð til að gagnast einstaklingum sem hafa átt erfitt með að nýta sér hefðbundna nálgun.
 • Hefur lokið námskeiði í að tileinka sér áfallamiðaða nálgun (e. Becoming Trauma Informed – BTI) á vegum dr. Stephanie Covington.
 • Stundar nú diplómanám í faghandleiðslu við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, áætluð námslok í desember 2022.
 • Arndís hefur einnig sótt fjölda ráðstefna og styttri námskeiða sem tengjast geðrænum vanda.
 • Arndís hefur 15 ára reynslu af því að vinna með einstaklingum með geðrænan vanda með samslætti við vímuefnavanda (tvígreindur vandi).
 • Starfaði í níu ár á fíknigeðdeild Landspítala og síðar í samfélagsgeðteymi Landspítala, þar sem áherslan var á batamiðaða nálgun og heildræna nálgun við einstaklinga sem glímdu við geðraskanir. Hluta af þeim tíma starfaði Arndís sem teymisstjóri.
 • Sat í stýrihópi og sjálfboðaliði Frú Ragnheiðar hjá Rauða Krossinum. Situr nú í fagráði Aðstoðar eftir afplánun hjá Rauða Krossinum. 
 • Samhliða því að starfa hjá Heilshugar starfar Arndís í geðheilsuteymi fangelsa hjá Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins.
 • Arndís sinnir stundakennslu við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri.
 • Arndís er formaður fagdeildar geðhjúkrunarfræðinga.
 • Arndís aðhyllist heildræna nálgun á einstaklinginn með batamiðaða nálgun að leiðarljósi.
Arndís býður upp á:
 • Einstaklingsmeðferð fyrir einstaklinga með vímuefnavanda.
 • Faghandleiðslu til starfsmanna í heilbrigðis- og velferðarþjónustu.
 • Fræðslu og kennslu til stofnana um geðrænar áskoranir og vímuefnavanda.